• +3669311255 / +36308295815
  • mkkg@mohacsikisfaludy.hu / mohacsikisfaludy@gmail.com
A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium nevelőtestülete 
2021/2022-es tanév
Hahnerné Feth Gabriellaintézményvezetőnémetorosz hahnerne@mohacsikisfaludy.hu
Segyikné Polhammer Ildikóintézményvezető-helyettesnémetorosz segyikne@mohacsikisfaludy.hu
Hadfiné Schvilinger Saroltaintézményvezető-helyettesangol orosz hadfine@mohacsikisfaludy.hu
Acélné Göndöcs Szilvia német  acelne@mohacsikisfaludy.hu
Appl Erzsébet németorosz appl@mohacsikisfaludy.hu
Baracsiné Lázár Zsófia angol  lazarzs@mohacsikisfaludy.hu
Baumgärtner Annamáriamunkaközösség-vezető 
(természettudományi)
fizikanémet baumgartner@mohacsikisfaludy.hu
Besenyiné Szélig Éva német  besenyine@mohacsikisfaludy.hu
Drinocziné Molnár Magdolnahorvátdrinoczine.molnar.magdolna@mohacsikisfaludy.hu
Durovics Dóra ének  durovics@mohacsikisfaludy.hu
Felföldi Pétermunkaközösség-vezető
(humán)
magyar  felfoldipeter@mohacsikisfaludy.hu
Grób Józsefné Hárich Gabriellamunkaközösség-vezető 
(német nyelvi)
német  grobne@mohacsikisfaludy.hu
Hámoriné Misky Sarolta angolorosz hamorine@mohacsikisfaludy.hu
Hermann Kláramunkaközösség-vezető 
(reál)
matematikafizika hermannk@mohacsikisfaludy.hu
Horváth Bernadettmunkaközösség-vezető 
(nevelési)
angolnémet horvath@mohacsikisfaludy.hu
Horváthné Laduver Csilla angolnémet horvathne@mohacsikisfaludy.hu
Kedves Ferenc informatikafizikamatematikakedves@mohacsikisfaludy.hu
Klieber Ildikó német  klieber@mohacsikisfaludy.hu
Kunovszkiné Veres Mária történelemföldrajz kunovszkine@mohacsikisfaludy.hu
Künsztler László informatikatörténelem kunsztler@mohacsikisfaludy.hu
Lieliné Darabos Eszter földrajzvizuális kultúra lieline@mohacsikisfaludy.hu
Mosztbacher Józseftestnevelésmosztbacher.jozsef@mohacsikisfaludy.hu
Pápa Sándor biológiaföldrajz papa@mohacsikisfaludy.hu
Papp Csaba kémiafizika papp@mohacsikisfaludy.hu
Rázsics Zoltán történelemhorvát razsics@mohacsikisfaludy.hu
Sümeginé Juhos Magdolnamunkaközösség-vezető 
(angol nyelvi)
angolfranciaoroszsumegine@mohacsikisfaludy.hu
Szabó Kiss Ágnes magyarmozgóképkultúra és médiaismeret kissagnes@mohacsikisfaludy.hu
Szabóné Hegedűs AnitaDB-t segítő tanármatematikatestnevelés hegedus@mohacsikisfaludy.hu
Sziebert  Ferencné magyarnémet sziebertne@mohacsikisfaludy.hu
Takaróné Neidhardt Szilvia testnevelés  takaronesz@mohacsikisfaludy.hu
Tiszai György testnevelés  tiszaigy@mohacsikisfaludy.hu
Vértes Ágnes angol  vertesagnes@mohacsikisfaludy.hu
Dittrich Melindaóraadódittrich.melinda@mohacsikisfaludy.hu
Harkai Georginaóraadóharkai.georgina@mohacsikisfaludy.hu
Kovácsné Török Erika óraadó kovacsne.torok.erika@mohacsikisfaludy.hu
Lakatos-László Gabriella óraadó lakatos-laszlo.gabriella@mohacsikisfaludy.hu
Müller Éva Ilona óraadó muller.eva@mohacsikisfaludy.hu
Nagy Kálmánné óraadó nagy.kalmanne@mohacsikisfaludy.hu
Jancsi Zsoltegyéb
Pomaházi Tamásegyéb