Központi írásbeli felvételi tájékoztató a 9. évfolyamra jelentkezők számára

2016-01-07 13:13:43

IDŐPONT: 2016. január 16. (szombat)

10:00 magyar nyelv

11:00 matematika

TUDNIVALÓK:

 • Megjelenés a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel.
 • Az írásbeli vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.
 • A tanulók hozzák magukkal a következőket:
  • személyazonosításra alkalmas igazolványt (diák- vagy személyi igazolvány)
  • vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára
  • kék vagy fekete színű tollat
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • A javított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti 2016. 01. 27-én 7.30-tól 15.30-ig az iskola titkárságán.
 • A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet.
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2016. 01. 28. 16.00) írásban adhatja le az intézményben.
 • Az írásbeli vizsga eredményéről az intézmény 2016. február 4-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelőlapot minden tanulónak átadja.

 

 


Vissza