Dr. Madár József (1944 – 2021)


A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium mély fájdalommal búcsúzik Dr. Madár Józseftől, az iskola nyugalmazott igazgatójától, meghatározó tanáregyéniségétől, aki 2021. március 26-án hunyt el.


 

 „Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.”

                                                        ( Szent Ágoston)

 

 

 

Dr. Madár József

(1944 – 2021)

 

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium mély fájdalommal búcsúzik Dr. Madár Józseftől, az iskola nyugalmazott igazgatójától, meghatározó tanáregyéniségétől, aki 2021. március 26-án hunyt el.

Madár József Siklóson született 1944. május 6-án, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Kaposvárott végezte. 1962 és 1966 között a Pécsi Tanárképző Főiskola hallgatója volt, ahol „földrajz-biológia-mezőgazdaságtan szakos általános iskolai tanár” diplomát szerzett. Pedagógusi pályája elején feleségével (Jakab Teréziával) a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumhoz került. 1970-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet kapott.

1971-ben lett a Kisfaludy Károly Gimnázium tanára. Szakmai munkáját mindig az igényesség, magas szintű felkészültség és következetesség jellemezte, ezt tanítványainak számos (verseny)eredménye is bizonyította. 1984-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a természettudományok doktorává avatták „summa cum laude” minősítéssel. 

1973-ban igazgatóvá nevezték ki, ezt a tisztséget 1990 augusztusáig töltötte be a Kisfaludyban. Ebbéli minőségében is az alaposság, a hatékony tervező, irányító és ellenőrző tevékenység jellemezte. Kezdeményezőképességének, innovatív elképzeléseinek volt köszönhető többek között az iskola épületének felújítása, a sikeres magyar-francia kéttannyelvű tagozat indítása, az új kollégium létrehozása. Vezetői magatartása révén méltó elismeréseket szerzett az intézmény számára, személyisége komoly jelentőséggel bírt a gimnázium rangjának kialakításában.

Érdemeit „Kiváló Munkáért” kapott kitüntetésekkel (1978, 1985), címzetes igazgatói cím adományozásával (1990) és Mohács Város Köznevelési és Közművelődési Díjával (2003) is méltatták. 

Emlékét a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium közössége, volt munkatársai, tanítványai tisztelettel és kegyelettel őrzik szívükben. 

Tisztelt Igazgató Úr, kedves Jóska bácsi, Isten veled! Nyugodj békében!


Vissza