A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2021/2022. tanévre


Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium (OM azonosító: 027401)

7700 Mohács, Szepessy tér 6.

Tel./: 69/311-255

e-mail: mkkg@mohacsikisfaludy.hu

www.mohacsikisfaludy.hu

intézményvezető: Hahnerné Feth Gabriella

I. Jelentkezni lehet az alábbi tagozatokra (tanulmányi területre) a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumba:

 

  •  Hatosztályos tagozat: 0001 kód

-      hatodikosok jelentkezhetnek 2021. február 19-ig

-      jelentkezés: egyéni online jelentkezés a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program felületén, majd az onnan kinyomtatott tanulói jelentkezési lapot közvetlenül az iskolában kell leadni

-      idegen nyelv  oktatása magas óraszámban 

-      az általános iskolában tanult nyelv folytatása kötelező (angol vagy német vagy német nemzetiségi nyelv)

-      7. évfolyamtól 2. idegen nyelv (angol, német, francia); 10. évfolyamtól emelt óraszámban

-      horvát nyelv második nyelvként (9.-12. évfolyamon), harmadik nyelvként (7-12. évfolyamon) választható

-      DSD I. (8. évfolyam, A2/B1 szint) ill. DSD II. (végzős évfolyam, B2/C1 szint) nyelvvizsga lehetőség német nyelvből

-      matematika magasabb óraszámú oktatása 10. évfolyamtól

-      a nyelveket és az informatikát csoportbontásban tanítjuk

-      hetedik évfolyamon kötelezően úszás

-      kollégiumi elhelyezés biztosított

 

  •  Ötévfolyamos nyelvi előkészítő tagozat: angol - 0002 kód  

-      nyolcadikosok jelentkezhetnek

-      mindkét nyelv magas óraszámú oktatása (angol:17-5-5-5-5; második nyelv német, haladó horvát,francia:3-3-4-5-4 óra/hét)

-      két nyelvi csoport az angol nyelv tudásszintje alapján

-      az általános iskolában már tanult német vagy horvát vagy angol nyelvet tovább kell tanulni

-      német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon

-      informatika tantárgy kiugróan magas óraszámú oktatása, matematika magasabb óraszámú oktatása

-      felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára

-      a kötelező és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk

-      9. ny évfolyamon kötelező úszás

-      kollégiumi elhelyezés biztosított

 

 

  •  4 évfolyamos tagozat: emelt szintű haladó német - 0003 kód  

-      nyolcadikosok jelentkezhetnek

-      a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belőle!)

-      4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia

-      a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon (3-3-4-5 óra/hét)

-      a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett  a matematika magasabb óraszámú oktatása 10. évfolyamtól

-      német tagozaton a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon

-      a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk

-      9. évfolyamon kötelező az úszás 

-      kollégiumi elhelyezés biztosított

 

  • 4 évfolyamos tagozat:  haladó német nemzetiségi nyelvoktató- 0004 kód  

-      nyolcadikosok jelentkezhetnek

-      a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belőle!)

-      az oktatás nyelve a magyar nyelv

-      4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia

-      a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon (3-3-4-5 óra/hét)

-      a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett  a matematika magasabb óraszámú oktatása 10. évfolyamtól

-      a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett heti 1 óra német népismeret

-      a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon 

-      a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk

-      9. évfolyamon kötelező az úszás

-      kollégiumi elhelyezés biztosított

 

  •  4 évfolyamos  tagozat emelt szintű haladó angol - 0005 kód

-      nyolcadikosok jelentkezhetnek

-      az angol nyelvet az általános iskolában első nyelvként kellett tanulni, osztályzat legyen belőle, és ide is várjuk a horvátot első nyelvként tanult diákokat

-      4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: német, francia, haladó horvát

-      a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon (3-3-4-5 óra/hét)

-      az angol nyelv emelt óraszámú oktatása mellett  a matematika magasabb óraszámú oktatása 10. évfolyamtól

-      a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk

-      9. évfolyamon kötelező az úszás

-      kollégiumi elhelyezés biztosított

 

Az iskola  következő SNI-s tanulókat fogadja: látás-, mozgás és hallássérült.

 

II. Felvételi eljárás rendje

A 20/2012. EMMI rendelet és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint előírt határidők betartásával történik.

 

III. Felvételi vizsga:

 A hatosztályos tagozatra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga,

 a 9. évfolyamra jelentkezőknek központi felvételi írásbeli magyarból és matematikából 

 

IV. Felvételi pontszámot a hatosztályos tagozatra jelentkezőknél az általános iskolás osztályzatokból (hatodikos félévi) számoljuk az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, tanult idegen nyelv.

Azonos pontszám esetén az igazgatótanács a sorrendet sorsolással dönti el.

A 9. évfolyamra jelentkezőknél a felvételi pontokat a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok valamint a felvételi vizsga eredménye alapján számoljuk ki, úgy hogy mindkét összetevő 50-50%-ban szerepel.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát.

 

V. Tagozat indításának feltételei:

          - elegendő számú jelentkező

 

VI. Az iskola bemutatása 

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot a város 1935-ben alapította. A barokk épületben és hangulatos udvarban 14 osztály tanulói élik diákéletüket. Iskolánkban a diákok elsősorban angol ill. német nyelvet tanulnak, de lehetőség van arra is, hogy 2. vagy 3.  nyelvként a horvátot vagy a franciát válasszák. A német állam által szervezett Sprachdiplom I.  és Sprachdiplom II.,  illetve ECL nyelvvizsga központ. ECDL informatikai vizsgaközpont. Minden érettségi tantárgyból emelt szintű érettségire is felkészítjük diákjainkat, a tehetséggondozás ill. a felzárkóztatás folyamatos. Az elmúlt években végzős diákjaink 65 %-a jutott be a különböző felsőfokú intézményekbe.

A diákcsere keretein belül az idegen nyelvek gyakorlására ill. más népek kultúrájának megismerésére is lehetőség van. Jól működik a kapcsolat a lengyel siemianowicei Meritum iskolával és a  németországi Langenau város gimnáziumával.  

Délutánonként aktív sport és szakköri élet folyik. A vidéki diákok számára a kollégium biztosít ellátást Mohácson, az iskola menzáján az ebédelési lehetőség adott.


Vissza