Érettségi vizsgákra való jelentkezések új szabályai


Kedves Végzős Diákok!
Tájékoztatásotokra közöljük a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgákra való jelentkezések új szabályait és az ezzel kapcsolatos esetleges tennivalókat.

A Kormány 119/2020.(IV.16.) Korm. rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről az alábbi linken elérhető (a Magyar Közlöny 2026-os oldalától)


https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes


Kérem, olvassátok el figyelmesen a levél tartalmát és ha változtatni szeretnétek a jelentkezéseken, tegyétek meg minél előbb, hiszen a határidő szoros és jogvesztő.
A tudnivalók és a nyomtatvány megtekinthető, ill. letölthető az alábbi linken is:


https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/


A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal).


A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.


A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:
 a jelentkezés törlése
 a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre


A középiskola befejező évfolyamán tanuló a szintemelő vizsgajelentkezéseinek megváltoztatását a fentiek szerint kérelmezheti.


A kérelem előállításának lépései:
   1. A töltse le a kérelem nyomtatványt a számítógépére (docx vagy pdf formátumban).


   2. Docx fájl letöltése esetében töltse ki a kérelmet és mentse el a fájlt.


   3. Pdf esetében


      a) Acrobat Reader vagy Foxit Reader használata esetében töltse ki a kérelmet, mentse el a fájlt.
      b) ha böngésző programban (pl. Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari) nyitotta meg a kérelmet, töltse ki a kérelmet, a nyomtatás funkcióval (menüből kiválasztva vagy a       Ctrl+P billentyűkombináció használatával) mentse fájlba az eredményt (pl. Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer).


   4. A kérelmet elektronikus úton juttassa el ahhoz az intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal), ahol az érettségi jelentkezését benyújtotta.
Érettségi vizsgajelentkezést kizárólag középiskolákba vagy a megyei/fővárosi kormányhivatalba lehetett benyújtani. Azt, hogy a vizsgázó melyik intézménybe nyújtotta be az érettségi jelentkezését, megtalálhatja az érettségi jelentkezési lap vagy az érettségi visszaigazolás nyomtatványon a bal felső sarokban.
A kérelem feldolgozását az érettségi jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) végzi.
FIGYELEM! Érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmeket az Oktatási Hivatal NEM fogad.


A kérelmeket a határidőig (2020. április 21-én éjfélig) a kkgmohacs@freemail.hu e-mail címre küldve nyújthatjátok el a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumba.


Tájékoztatásul még néhány információ a kormányrendeletből:
3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

      (2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

      (3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.


   1. melléklet szerint:

   1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy
      a a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,
      b a vizsga időtartama 40 perc,
      c a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – felel.
   2. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga eredményét az 1. pont c) alpontja szerinti négy felelet együttes eredménye alapján, a 2. § (6) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.


Az érettségi vizsgák időpontjairól és helyszíneiről a fogadó intézmény értesíti a vizsgázókat. Kövessétek figyelemmel a KRÉTA-napló üzeneteit.


A felkészüléshez kitartást, sok sikert és jó egészséget kívánok!
Mohács, 2020. április 17.


Hahnerné Feth Gabriella
mb. igazgató

 


A Kormány 119/2020.(IV.16.) Korm. rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban


4. § (1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve


      a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint

      b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

   a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

   b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

   c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

(6) A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) bekezdés szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.

Tehát a
4.§ (1) szerint a végzős évfolyamos tanulók szintemelő vizsgáira sor kerül, azok NEM kerülnek törlésre!

4.§ (2) szerint a projektmunkákat – amely tárgyaknál szükséges – a megadott határidőre BE KELL NYÚJTANI.

4.§ (3) szerint a vizsgázók

   a) kérhetik a vizsgajelentkezések TÖRLÉSÉT (egyes tárgyakból, vagy esetleg az összes tárgyból).
   b) EMELT SZINTRŐL KÖZÉP SZINTRE módosíthatják a jelentkezést
   c) KÖZÉP SZINTRŐL (IDEGEN NYELVBŐL) EMELT SZINTRE módosíthatja a jelentkezését (pl. ha a tervezett március-áprilisi nyelvvizsgaidőszakban nem került megrendezésre a tervezett nyelvvizsgája, így emelt szintű érettségi vizsgával lehetősége van még középfokú nyelvvizsgához jutnia)

4.§ (4-5) szerint a törlés, szintemelés, módosítás benyújtása CSAK A MELLÉKELT FORMANYOMTATVÁNYON történhet. Ennek JOGVESZTŐ HATÁRIDEJE 2020. április 21. (kedd).


Kérjük


Vissza