TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND A KISFALUDYBAN


TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND A KISFALUDYBAN
Tapasztalatok két hét után

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
2020. március 16-tól a tanítás a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban is tantermen kívüli digitális
munkarend szerint történik. Az eltelt két hét után szeretnénk összefoglalni tapasztalatainkat, ill.
tájékoztatni mindenkit a várható eseményekről.

 • A tananyag küldése és fogadása továbbra is a Google Classroom felületen történik. Az eltelt két
  hét tapasztalatai szerint a tanítás jó ütemben, folyamatosan működik. Ehhez nagy szükség van
  tanáraink és diákjaink lelkesedésére, szorgalmára, kitartására. Köszönet mindenkinek, aki a
  rendkívüli körülmények ellenére is rendszeresen, folyamatosan készül az órákra és részt vesz a
  tanulásban. Pedagógusainktól különösen sok munkát igényel az eddigi tanítási tartalmak
  átalakítása, hogy azok alkalmazhatók legyenek a digitális munkrendben. A tapasztalatok szerint
  mindegyikük megtesz mindent ennek érdekében, melyet ezúton is köszönünk!

 

 • Sajnos azonban néhány tanulónk még nem csatlakozott a szükséges kurzusokhoz, vagy az eddigi
  feladatok jelentős részét nem teljesítette. A digitális munkarendben történő közreműködés
  feltétel a tanév sikeres teljesítéséhez. Rendszeresen nyomon követjük a tanulók aktivitását és az
  eddigi problémás esetekről a KRÉTA felületen keresztül iktatott levélben értesítettük a szülőket.
  Kérjük, szülők és diákok figyeljék folyamatosan a KRÉTA-naplóban érkező üzeneteket és
  információkat. Az esetleges betegségekről a szülők(!) értesítsék gyermekük osztályfőnökét,
  ahogyan ez a normál munkarendben is történne.

 

 • Különös figyelmet fordítunk az érettségizők felkészítésére, bár sajnos egyelőre semmiféle
  információnk nincs az érettségi vizsgákkal kapcsolatban. Javasoljuk, hogy a megváltozott
  körülmények ellenére is, tanáraitok útmutatásainak megfelelően úgy készüljetek, hogy a
  vizsgákon – bármikor is bonyolódjanak – helyt tudjatok állni. Tapasztalataink szerint a kapcsolat
  tanár és diák között ezen csoportokban is folyamatos és jól működik. Esetleges félelmeiteket,
  problémáitokat bátran jelezzétek a szaktanároknak vagy osztályfőnökötöknek!
  Az iskola mindenképpen szeretné valamikor, valamiféle esemény keretében elbúcsúztatni
  végzőseit. Hogy erre a ballagásra vagy ünnepélyes bizonyítványosztásra mikor kerülhet sor, az a
  mindenkori járványügyi lehetőségektől függ.

 

 • Az osztályozóvizsgák lebonyolításánál a rendkívüli helyzetben a személyes megjelenést nem
  igénylő számonkérési és értékelési forma alkalmazása javasolt. Ennek megfelelően iskolánkban a
  2020. április 20-24. közötti időszakban bonyolódó osztályozóvizsgákat a következő módon
  tartjuk:
  11. évfolyam: az osztályozóvizsga írásbeli részét a tanuló 2020. március 16. előtti tanórai
  teljesítménye képezi. A szóbeli vizsgarész videokonferencia keretében zajlik.
  12. évfolyam: az írásbeli vizsgarészt szóbeli vizsga váltja ki, ennek megfelelően a tanulók 2 szóbeli
  vizsgarészt tesznek videokonferencián keresztül.
  A szóbeli osztályozóvizsga konkrét időpontjairól, a témakörökről minden érintett tanuló a KRÉTAfelület üzenetküldő rendszerén keresztül értesítést kapott. Probléma esetén elérhető kapcsolat:
  kkgmohacs@freemail.hu

 

 • A 3. héten, tehát március 30-tól belépnek a munkarendbe a heti egy órás tárgyak és a
  testnevelés. A feliratkozás a Classroom-csoportokba már megtörtént. Ezekhez a tárgyakhoz
  április 3-ig olyan projekt jellegű feladatot kaptok, melyet a hónap végéig kell visszaküldeni 
  (Határidő a végzősöknél: április 24.; a többi évfolyam esetében április 30.) Testnevelésből
  hetente kétszer, kedden és pénteken kaptok feladatokat.

 

 • Természetesen a digitális munkarendben is tekintettel vagyunk a tavaszi szünetre és a tanítás
  nélküli munkanapokra. Így most április 9. és 14. között nem érkeznek feladatok. Figyeljetek
  azonban arra, hogy a járvány ellen védekezés érdekében elvárt előírásokat a szünet idején is
  betartsátok: OTTHON MARADNI!

 

 • A menza befizetése március hónapra sajnos csak átutalással lehetséges. A számlákat az érintett
  szülők a KRÉTA üzenteküldő rendszerében kapják április első hetében. (Számlaszám a számlán
  megtalálható. A számla sorszámát, a tanuló nevét és az adott hónapot kérjük utaláskor a
  megjegyzésben feltüntetni.)

Kedves Diákok!
Kérünk benneteket, rendszeresen készítsétek el és küldjétek vissza a feladatokat. A rendkívüli helyzet
tőletek is különös odafigyelést, önfegyelmet és szorgalmat igényel. Mindenki számára fontos, hogy
sikeresen be tudjuk fejezni a tanévet a nehézségek ellenére is.

Fontos, hogy betartsátok az elvárt higiéniás előírásokat és tudatosan törekedjetek a szociális
kapcsolatok mellőzésére.

Vigyázzatok magatokra, családtagjaitokra és társaitokra!

Köszönettel:
Hahnerné Feth Gabriella
mb. igazgató
MKKG


Vissza