TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND A KISFALUDYBAN


 TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND A KISFALUDYBAN

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020.(III.14) Korm.határozata értelmében 2020.március 16-tól a tanítás a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban is tantermen kívüli digitális munkarend szerint történik.

A megvalósítást a következők szerint tervezzük:

·         A diákok nem látogathatják az iskolát. Az itt hagyott felszerelések és tankönyvek (esetleg könyvtár) minden nap 9.00 és 12.00 óra között egyénileg elérhető az intézmény portáján keresztül. Ebédeltetés nincs.  

·         Az iskola hivatalos értesítései a KRÉTA-napló Üzenetek felületén keresztül érkeznek a diákok és a szülők részére. Kérjük kövessék/kövessétek figyelemmel ezt a felületet napi rendszerességgel. Egyéb (nem informatikai) problémák esetén elérhető a mohacsikisfaludy@gmail.com e-mail is!

·         A tananyag küldése és fogadása keddtől (március 17.) a Google Classroom felületen történik. Ehhez pedagógusaink létrehozták a különféle digitális osztálytermeket. A diákok mohacsikisfaludy.hu végű e-mail-címükkkel regisztrálhatnak a megfelelő kurzuskód beírásával. A kódokat a szaktanárok juttatják el a diákokhoz a mai nap (március 16.) folyamán. Kérjük, kapcsolódjatok a felkínált kurzusokra. Akinek technikai problémája van a csatlakozással kapcsolatban, jelezze az admin@mohacsikisfaludy.hu címen.

·         Minden osztálynak/csoportnak naponta 4-5 tanórája van. A rendkívüli órarend az iskola honlapján (mohacsikisfaludy.hu) elérhető és a KRÉTA-naplóban is elküldésre kerül.

·         A Classroom csoprtokba minden tanítási napon reggel 8.00 és 8.30 óra között érkeznek a tananyagok és feladatok, melyeket aznap 22.00 óráig kell visszaküldeni a felületen.

·         A heti 1órás tantárgyak közül a vizuális kultúra, ének-zene, mozgókép- és médiaismeret, etika, erkölcstan/hittan, életvitel és gyakorlat, tánc és dráma, német népismeret, természettudomány, osztályfőnöki egyelőre nem jelenik meg az órarendben. A 3. héttől ezeknél a tárgyaknál projekt-/beadandó feladatokat kapnak a diákok, melyeket az adott (hosszabb) határidőre kell visszaküldeni. A fakultációs órák anyaga az eddigi rend szerinti napokon érkezik.

·         A testnevelési órák keretében elvárt mozgások a 3. héttől szintén a Google Classroom felületen érkeznek majd. További információkat ezek teljesítéséről  a rendkívüli helyzetnek megfelelően kaptok.

·         Kérünk benneteket, rendszeresen készítsétek el és küldjétek vissza a feladatokat. A rendkívüli helyzet tőletek is különös odafigyelést, önfegyelmet és szorgalmat igényel. Mindenki számára fontos, hogy sikeresen be tudjuk fejezni a tanévet a nehézségek ellenére is. Különösen figyelünk az érettségizők felkészítésére és az esetleges osztályozó vizsgák lebonyolítására.

·         Fontos, hogy betartsátok az elvárt higiéniás előírásokat és tudatosan törekedjetek a szociális kapcsolatok mellőzésére.

 

Vigyázzatok magatokra, családtagjaitokra és társaitokra!

Órarendek:

8.c   9.a   9.b   9.c   9.nya   10.a   10.b   10.c

11.a   11.b   11.c   12.a   12.b   12.c


Vissza