Központi írásbeli felvételi tájékoztató a 9. évfolyamra jelentkezők számára


IDŐPONT: 2020. január 18. (szombat) 

 

10:00 magyar nyelv

11:00 matematika

TUDNIVALÓK:

·         Megjelenés a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel.

·         Az írásbeli vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

·         A tanulók hozzák magukkal a következőket:

o   személyazonosításra alkalmas igazolványt (diák- vagy személyi igazolvány)

o   vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára

o    kék vagy fekete színű tollat

·         Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

·         A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

·         A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

·         A javított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti 2020. 01. 24-én 7.30-tól 15.30-ig az iskola titkárságán.

·         A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet.

·         A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2020. 01. 27. 15.00) írásban adhatja le az intézményben.

 

 


Vissza