A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2019/2020. tanévre

2018-10-26 08:26:58

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium

OM azonosítója: 027401

7700 Mohács, Szepessy tér 6.

I. Jelentkezni lehet az alábbi tagozatokra (tanulmányi területre) a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumba:

 

Hatosztályos tagozat:

 • 0001 kód
  • - hatodikosok jelentkezhetnek 2019. február 18-ig
  • - jelentkezés: egyéni online jelentkezés a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program felületén, majd az onnan kinyomtatott tanulói jelentkezési lapot közvetlenül az iskolában kell leadni
  • - az általános iskolában tanult első nyelv folytatása kötelező (angol vagy német, vagy német nemzetiségi nyelv)
  • - nyelvoktatás magas óraszámban
  • - DSD I. nyelvvizsga lehetőség 8. osztályban német nyelvből (A2 / B1 szint)
  • - 9. évfolyamtól 2. idegen nyelv (angol, német, francia); melyet a 10. évfolyamtól emelt óraszámban oktatunk
  • - német nyelvből a német állam által szervezett DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon, mely B2/C1 szintű
  • - természettudományos tantárgyak, matematika és informatika magasabb óraszámú oktatása
  • - a nyelveken kívül az informatika, a magyar, történelem és matematika tárgyakat csoportbontásban tanítjuk
  • - hetedik évfolyamon kötelező az úszás 
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

 

Öt évfolyamos nyelvi előkészítő tagozat:

 • 0002 kód - nyelvi előkészítő kezdő angol
  • - nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • - az általános iskolában már tanult német nyelvet tovább kell tanulni, az angol nyelv kezdő szintről indul
  • - mindkét nyelvet magas óraszámban oktatjuk
  • - német nyelvből a német állam által szervezett DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon, mely B2/C1 szintű
  • - matematika és informatika tantárgyak magas óraszámú oktatása
  • - felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
  • - a kötelező és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • - 9. nyelvi előkészítős évfolyamon kötelező az úszás
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

 

 • 0003 kód - nyelvi előkészítő haladó angol
  • - nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • - haladó angol tagozaton a nyelvet általános iskolában több évig kell tanulni
  • -  2. idegen nyelvnek  választható német vagy francia
  • - mindkét nyelvet magas óraszámban oktatjuk
  • - matematika és informatika tantárgyak magas óraszámú oktatása
  • - felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
  • - a kötelező és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • - 9. nyelvi előkészítős évfolyamon kötelező az úszás 
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

Négy évfolyamos tagozat: emelt óraszámú haladó német, haladó angol vagy német nyelvoktató nemzetiségi tagozat:

 • 0004 kód – emelt óraszámú, haladó német
  • - nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • - a német nyelv volt az általános iskolában az első nyelv
  • - 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
  • - a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • - a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett a matematika és természettudományos tárgyak magasabb óraszámú oktatása
  • - német tagozaton a német állam által szervezett DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon, mely B2/C1 szintű
  • - a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • - 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

 

 •  0005 kód - haladó német nemzetiségi nyelvoktató
  • - nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • - a német nyelv volt az általános iskolában az első nyelv
  • - az oktatás nyelve a magyar nyelv
  • - 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
  • - a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • - a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett heti 1 óra német népismeret
  • - a német állam által szervezett DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon, mely B2/C1 szintű
  • - a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • - 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

 

 •   0006 kód – emelt óraszámú haladó angol  
  • - nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • - az angol nyelv volt az általános iskolában az első nyelv
  • - 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: német, francia
  • - a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • - az angol nyelv emelt óraszámú oktatása mellett a matematika és természettudományos tárgyak magasabb óraszámú oktatása
  • - a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • - 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • - kollégiumi elhelyezés biztosított

Jelentkezési határidő: 2019. február 18.

 

II. Központi felvételi vizsga a 9. évfolyamra kötelező

III. Felvételi eljárás rendje

A rendelet 8. számú melléklet 6.1. és 6.2. pontjainak előírásai alapján és  a 22/2010. (V.13.) OKM rendelet 3. számú mellékletében előírt határidők betartásával történik.

 

IV. A felvételi pontszámot

 • 9. évfolyamra: a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéből (magyar és matematika) valamint a hozott pontok (az általános iskolában a hetedik év végén és nyolcadik I. félévben szerzett magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, tanult idegen nyelv osztályzatok) alapján számítjuk, úgy hogy mindkét összetevő 50-50%-ban szerepel. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát.
 • 7. évfolyamra: az általános iskolában szerzett osztályzatok alapján számítjuk, felvételi vizsga nincs.

 

V. Tagozat indításának feltételei:

 • - a hatosztályos tagozatra jelentkezőknél 15 pont vagy több
 • - elegendő számú jelentkező az adott tagozatra

 

VI. Egyéb információk

Az iskola bemutatása

 • A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot a város 1935-ben alapította. A barokk épületben és hangulatos udvarban 16 osztály tanulói élik diákéletüket.
 • Iskolánkban a diákok elsősorban angol, ill. német nyelvet tanulnak, de lehetőség van arra is, hogy 2. nyelvként a franciát válasszák. Szakköri órakeretben horvát nyelvet tanulhatnak a diákok. A német állam által szervezett Sprachdiplom I. (8. évf.) ill., Sprachdiplom II. (végzős évfolyam) nyelvvizsgát itt az iskolában ingyen tehetik le diákjaink.
 • A diákcsere keretein belül az idegen nyelvek gyakorlására, ill. más népek kultúrájának megismerésére is lehetőség van. Jól működik a kapcsolat a lengyel siemianowicei Meritum iskolával és a németországi Langenau város gimnáziumával.
 • Minden érettségi tantárgyból emelt szintű érettségire is felkészítjük diákjainkat. Az elmúlt években végzős diákjaink 70 %-a jutott be a különböző felsőfokú intézményekbe.
 • Folyamatos a tehetséggondozás, a felzárkóztatás.
 • Délutánonként aktív sport és szakköri élet folyik, melyekre lehet jelentkezni.
 • A vidéki diákok számára a kollégium biztosít ellátást Mohácson.
 • A gimnázium menzáján az ebéd biztosított.
 • A következő sajátos nevelési igényű tanulók fogadására képes az iskola: mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült.

 

„Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg.”

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf


Vissza