Beiskolázási tájékoztató a 2018/2019. tanévre

2017-10-25 07:30:40
 • OM azonosító: 027401
 • 7700 Mohács, Szepessy tér 6.
 • Tel./Fax.: 69/311-255
 • e-mail: kkgmohacs@freemail.hu
 • igazgató: Nádasdiné Szanyi Judit

I. Jelentkezni lehet az alábbi tagozatokra (tanulmányi területre) a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumba:

 • Hatosztályos tagozat: 0001 kód
  • hatodikosok jelentkezhetnek 2018. február 19-ig
  • jelentkezés: közvetlenül az iskolában, jelentkezési lapok:  az iskola portáján
  • az általános iskolában tanult nyelv folytatása kötelező (angol vagy német vagy német nemzetiségi nyelv)
  • idegen nyelv  oktatása magas óraszámban
  • DSD I. (8. évfolyam, A2/B1 szint) ill. DSD II. (végzős évfolyam, B2/C1 szint) nyelvvizsga lehetőség német nyelvből
  • 9. évfolyamtól 2. idegen nyelv (angol, német, francia); 10. évfolyamtól emelt óraszámban
  • természettudományos tantárgyak és a matematika magasabb óraszámú oktatása
  • a nyelvek és az informatika mellett a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat valamint a történelmet csoportbontásban tanítjuk
  • hetedik évfolyamon kötelezően úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított
 • Ötévfolyamos nyelvi előkészítő tagozat: kezdő angol - 0002 kód 
  • nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • az általános iskolában már tanult német / horvát nyelvet tovább kell tanulni, az angol nyelv kezdő szintről indul
  • mindkét nyelv magas óraszámú oktatása
  • német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon
  • informatika tantárgy kiugróan magas óraszámú oktatása, matematika magasabb óraszámú oktatása
  • felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
  • a kötelező és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • 9. évfolyamon kötelező úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított
 • Ötévfolyamos nyelvi előkészítő tagozat: haladó angol - 0003 kód
  • nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • haladó angol tagozaton a nyelvet általános iskolában több évig kell tanulni
  • 2. idegen nyelvnek  választható  német vagy francia vagy horvát
  • mindkét idegen nyelv magas óraszámú oktatása
  • informatika tantárgy kiugróan magas óraszámú oktatása, matematika magasabb óraszámú oktatása
  • felkészítés az informatika érettségire, ECDL vizsgára
  • a kötelező és választott érettségi tantárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • 9. évfolyamon kötelező úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított
 • 4 évfolyamos tagozat: emelt óraszámú haladó német - 0004 kód  
  • nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belőle!)
  • 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
  • a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett a természettudományos tárgyak és a matematika magasabb óraszámú oktatása
  • német tagozaton a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon
  • a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított
 • 4 évfolyamos tagozat: emelt óraszámú haladó német nemzetiségi nyelvoktató- 0005 kód  
  • nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • a német nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belőle!)
  • az oktatás nyelve a magyar nyelv
  • 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: angol, francia
  • a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • a német nyelv emelt óraszámú oktatása mellett heti 1 óra német népismeret
  • a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga tehető a 12. évfolyamon
  • a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított
 • 4 évfolyamos általános tagozat emelt óraszámú haladó angol - 0006 kód
  • nyolcadikosok jelentkezhetnek
  • az angol nyelvet az általános iskolában több tanéven át tanulni kellett (osztályzat legyen belőle!)
  • 4 tanéven keresztül 2 nyelvet kell tanulni, választható 2. idegen nyelv: német, francia, horvát
  • a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása 11. és 12. évfolyamon
  • az angol nyelv emelt óraszámú oktatása mellett a természettudományos tárgyak és a matematika magasabb óraszámú oktatása
  • a kötelező és a választott érettségi tárgyakból plusz óraszámban is (választás szerint) felkészítünk
  • 9. évfolyamon kötelező az úszás
  • kollégiumi elhelyezés biztosított

II. Felvételi eljárás rendje

A 20/2012. EMMI rendelet és a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint előírt határidők betartásával történik.

 

III. Felvételi vizsga:

 A hatosztályos tagozatra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga,

 a 9. évfolyamra jelentkezőknek központi felvételi írásbeli magyarból és matematikából

 

IV. Felvételi pontszámot a hatosztályos tagozatra jelentkezőknél az általános iskolás osztályzatokból (hatodikos félévi) számoljuk az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, tanult idegen nyelv.

Azonos pontszám esetén az igazgatótanács a sorrendet sorsolással dönti el.

A 9. évfolyamra jelentkezőknél a felvételi pontokat a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok valamint a felvételi vizsga eredménye alapján számoljuk ki, úgy hogy mindkét összetevő 50-50%-ban szerepel.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát.

 

V. Tagozat indításának feltételei:

 • elegendő számú jelentkező 

 

VI. Az iskola bemutatása

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot a város 1935-ben alapította. A barokk épületben és hangulatos udvarban 16 osztály tanulói élik diákéletüket. Iskolánkban a diákok elsősorban angol ill. német nyelvet tanulnak, de lehetőség van arra is, hogy 2. nyelvként a franciát válasszák. Szakköri órakeretben horvát ill. kínai nyelvet is tanulhatnak a diákok. A német állam által szervezett Sprachdiplom I. (8. évf.) ill., Sprachdiplom II. (végzős évfolyam) nyelvvizsgát itt az iskolában ingyen tehetik le diákjaink.

Minden érettségi tantárgyból emelt szintű érettségire is felkészítjük diákjainkat, a tehetséggondozás ill. a felzárkóztatás folyamatos. Az elmúlt években végzős diákjaink 60 %-a jutott be a különböző felsőfokú intézményekbe.

A diákcsere keretein belül az idegen nyelvek gyakorlására ill. más népek kultúrájának megismerésére is lehetőség van. Jól működik a kapcsolat a lengyel siemianowicei Meritum iskolával és a  németországi Langenau város gimnáziumával. 

Délutánonként aktív sport és szakköri élet folyik. A vidéki diákok számára a kollégium biztosít ellátást Mohácson, az iskola menzáján az ebédelési lehetőség adott.


Vissza