• +3669311255 / +36308295815
  • mkkg@mohacsikisfaludy.hu / mohacsikisfaludy@gmail.com

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) szerint az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A középiskolai érettségi bizonyítvány megszerzésének feltételéül szabott 50 órás közösségi szolgálat elvégzése illetve annak igazolása a 2015/2016-os tanévben módosult. Az eddigi szabályozással ellentétben az Nkt. 6. §-ának korrigált (4) bekezdésenem az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjához, hanem középiskola sikeres elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszak első napjához igazítja a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolás megszerzésének határidejét, kivéve a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól mentesíteni javasolt sajátos nevelési igényű tanulókat, akik esetében a felmentéshez alakszerű igazgatói határozat is szükséges.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet úgy rendelkezik, hogy a közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat dokumentációja

  • A közösségi szolgálatot a tanuló akkor kezdheti meg, ha az iskola és a fogadó intézmény már szerződést kötöttek. Amennyiben új fogadó intézményről van szó, amellyel még nincs érvényes szerződése az oktatási intézménynek, az iskola igazgatója dönt arról, hogy kíván-e együttműködésre lépni az adott szervezettel.
  • A közösségi szolgálatra jelentkező tanuló jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a választott területeket, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
  • A közösségi szolgálatról a diák köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott és azt a szolgálat végeztével beszámolójával együtt az iskolának leadni.

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap

Területek, tevékenységek, intézmények

Fogadó intézmények

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez

Együttműködési megállapodás (szerződési minta)

Iskolai közösségi szolgálat (Segédlet)

Iskolai koordinátorok: Acélné Göndöcs Szilvia